1

Oslava ohromujícího úspěchu ZYfire na 20. čínské mezinárodní konferenci a výstavě vybavení požární ochrany!

2023-11-11 14:44

20. čínská mezinárodní konference a výstava technologie požární ochrany, přední 4denní akce, byla mezníkem pro průmysl požární techniky. Od 10. října do 13. října 2023 se akce konala v Nové hale Mezinárodního výstaviště Číny, která se nachází v rušné čtvrti Shunyi v Pekingu v Číně. Naše společnost ZYfire jako přední výrobce specializující se na špičkové požární hadice sehrála významnou roli a předvedla působivou řadu produktů navržených tak, aby splňovaly různé požární a nouzové požadavky.

Naše komplexní produktová řada na výstavě představovala širokou škálu požárních hadic přizpůsobených tak, aby splňovaly nesčetné množství hasičských a nouzových potřeb. Od zdolávání intenzivních požárů po boj s lesními požáry a zajištění stálého zásobování vodou během krizí jsou hadice ZYfire důvěryhodnou volbou. Ale to, co nás skutečně odlišuje, je náš neochvějný závazek k bezpečnosti a kvalitě. Naše hadice jsou více než jen nástroje; jsou záchranou pro hasiče a záchranáře, zajišťující účinné hašení požáru i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Naše lesní požární hadice jsou pečlivě navrženy pro zdolávání lesních požárů v členitém terénu, kde mohou tradiční hadice zaváhat. Tyto hadice se ukázaly jako neocenitelné při ochraně životů a majetku v oblastech ohrožených lesními požáry. Když jsou sázky vysoké a krajina nemilosrdná, naše hadice stojí pevně.

Kromě našich protipožárních řešení jsme hrdě předvedli vysokoprůtokové hadice pro dálkové zásobování vodou. Tyto hadice jsou důkazem našeho odhodlání inovovat a uspokojovat vyvíjející se potřeby hasičů. Tváří v tvář rozsáhlým nouzovým situacím může mít spolehlivý a nepřetržitý přívod vody zásadní význam. Hadice ZYfire s vysokým průtokem zajišťují, že hasiči mají zdroje, které potřebují k efektivnímu provedení práce.

Naše výstava také vyzdvihla všestrannost našich zaplavovacích hadic, které rychle a efektivně pohybují vodou, aby zabránily dalším škodám v povodňových situacích. Tyto hadice jsou životně důležitou součástí reakce na mimořádné události, které zajišťují efektivní hospodaření s přebytečnou vodou a ochranu životů.

To, co skutečně odlišuje ZYfire v tomto odvětví, je naše oddanost bezpečnosti a kvalitě. Naše hadice nejsou jen spolehlivé; jsou certifikovány prestižními organizacemi, včetně UL&ULC, FM, BS6391, EN14540, MED, DIN a dalších. Tyto certifikace jsou odrazem našeho závazku prosazovat nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality a poskytují klid hasičům a záchranářům na celém světě. O bezpečnosti se nedá vyjednávat a ZYfire si za tímto názorem pevně stojí.

Výstava poskytla domácím i zahraničním návštěvníkům jedinečnou příležitost k interakci s týmem ZYfire. Náš stánek se stal centrem pro výměnu znalostí, kde se scházeli odborníci z oboru, profesionálové a zvědaví návštěvníci, aby prozkoumali možnosti požárních hadic ZYfire a diskutovali o jejich všestranných aplikacích. Tyto interakce vydláždily cestu pro poutavé diskuse a potenciál pro budoucí spolupráci.

Naše celosvětové uznání neustále roste, zejména tváří v tvář rostoucím přírodním katastrofám a výzvám, které představuje změna klimatu. Poptávka po spolehlivých požárních hadicích a nouzovém vybavení je vyšší než kdy jindy. Přítomnost společnosti ZYfire na výstavě posílila naši pozici lídra v oboru a důvěryhodného partnera pro řešení celosvětových problémů v oblasti požární bezpečnosti.

Zájem vyjádřený mezinárodními účastníky dále podtrhuje náš závazek ke kvalitě, bezpečnosti a inovacím. Profesionálové z celého světa uznali význam našich produktů a vyjádřili velký zájem o potenciální spolupráci. Naše rostoucí celosvětová reputace je důkazem toho, jaký dopad máme v oblasti požární bezpečnosti.

Za více než dvě desetiletí inovací a vývoje společnost ZYfire nejen vyrobila vysoce kvalitní produkty a získala vynikající pověst, ale také vybudovala silné kulturní jádro definované"integritu, harmonii a společnou prosperitu"a firemní hodnoty zakořeněné"využití, prosperita a uznání."Tyto principy řídí naše poslání poskytovat optimální řešení přenosu kapalin pro globální zákazníky.

Když se díváme do budoucnosti, ZYfire si klade za cíl stát se světově uznávaným výrobcem high-tech trubek. Naším posláním zůstává poskytovat nejlepší řešení pro přenos kapalin pro globální zákazníky a zajistit bezpečnost, účinnost a spolehlivost každého produktu. Jsme na cestě k tomu, abychom významně ovlivnili svět požární bezpečnosti, ochrany životů a majetku v celosvětovém měřítku.

Nakonec bychom rádi vyjádřili naše upřímné uznání vedoucím ze všech oblastí života, kteří tuto událost zdobili svou podporou a vedením. Jejich přítomnost a podpora hrály klíčovou roli na naší cestě k tomu, aby byl svět bezpečnějším místem.

Naše vděčnost se vztahuje také k našim váženým partnerům, kteří projevili neochvějnou lásku a podporu. V dynamickém světě požární bezpečnosti jsou partnerství klíčová a společně děláme velké pokroky ve zvyšování bezpečnosti a zabezpečení.

Našim váženým zákazníkům, domácím i mezinárodním, děkujeme za léta důvěry a uznání. Vaše důvěra v naše produkty je naší hnací silou a nadále jsme odhodláni dodávat nejkvalitnější řešení požární bezpečnosti.


Závěrem lze konstatovat, že 20. čínská mezinárodní konference a výstava technologie požární ochrany byla významnou událostí, která upevnila odhodlání společnosti ZYfire prosazovat technologii požární bezpečnosti. Náš rozmanitý sortiment požárních hadic, spojený s množstvím mezinárodních certifikací, odráží náš závazek ke zlepšení požární bezpečnosti na celém světě. S rostoucí prevalencí lesních požárů, povodní a dalších katastrof nebyla potřeba vysoce kvalitního požárního vybavení nikdy významnější. ZYfire je připraven čelit těmto výzvám přímo. Zavázali jsme se k inovacím, spolupráci a ochraně životů a majetku během mimořádných událostí. Jak postupujeme vpřed, děkujeme za vaši neochvějnou podporu a zveme vás, abyste zůstali naladěni na další vzrušující inovace a spolupráci od ZYfire!

layflat hose

fire hose

fire hose with coupling


Získejte nejnovější cenu? Odpovíme co nejdříve (do 12 hodin)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required